Club d'activitats socials, d'oci i esportives per als metges i metgesses d'Assistència Sanitària

Enrere

Utilització d’imatge i cessió de drets

Autoritzo expressament a MONTEPIO D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL D’ASSEGURANCES “DR. LUIS SANS SOLÁ”, M.P.S. A QUOTA FIXA (en endavant “Montepio”) perquè pugui captar, reproduir, publicar i utilitzar les imatges (fotografies, vídeos i altre material gràfic o audiovisual de qualsevol tipus) que es puguin realitzar o produir a les activitats organitzades o promogudes pel Montepio.

Aquesta autorització és de caràcter gratuït i sense limitació geogràfica ni temporal de cap mena. per la qual cosa Montepio podrà utilitzar les esmentades imatges en tot el món i de manera il·limitada en el temps.

L’autorització permet l’ús de les imatges per a l’elaboració de peces informatives, publicitàries o promocionals del Montepio, que es puguin efectuar en qualsevol modalitat, mitjà o suport (online i offline, tant present com futur). Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar a el dret a l’honor en els termes que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil a el Dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

En aplicació a la normativa sobre protecció de dades personals, s’informa del següent: Responsable: MONTEPIO D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL D’ASSEGURANCES “DR. LUIS SANS SOLÁ”, M.P.S. A QUOTA FIXA (“Montepio”); Finalitat: captació de la seva figura humana mitjançant un procediment tècnic-fotogràfic o d’enregistrament audiovisual en les activitats organitzades per Montepio i reproducció i publicació de les fotografies o dels enregistraments realitzats; Legitimació: Consentiment de l’interessat; Destinataris: Entitats del Grup o vinculades que constin a l’apartat informació addicional; Drets: L’interessat té dret a l’accés, rectificació, supressió, portabilitat, revocar el consentiment, limitació, oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades; Informació addicional: Es pot consultar informació addicional i detallada a la nostra política de privacitat.