Club d'activitats socials, d'oci i esportives per als metges i metgesses d'Assistència Sanitària

Un món de possibilitats obert a tots els metges i metgesses d’Assistència Sanitària